Process ALTUM (atbalsta pretendents-  komersanti):

 1. Primāri konsultācija ar ALTUM par aizdevuma piešķiršanu / EDIC ekspertu par tehnoloģiju risinājumiem un atbilstību ALTUM atbalsta programmai. 
 2. Atbalsta pretendents izpilda digitālā brieduma testu.
 3. Standartizēti jautājumi digitālās attīstības ceļa kartes izveidei. Jāsniedz detalizētāka informācija par plānoto/-iem projektu/-iem (EDIC eksperts var pieprasīt iesniegt elektroniski papildus informāciju no atbalsta pretendenta par plānotajiem digitalizācijas transformācijas projektiem).
 4. Atbalsta pretendents elektroniski iesniedz projekta prezentāciju ‘’Digitālās attīstības stratēģija'', to prezentē EDIC eksperta vizītes laikā projekta realizācijas vietā. EDIC eksperts sniedz individuālas konsultācijas pēc vajadzības. 
 5. Atbalsta pieteikuma dokumentu iesniegšana/ atbalsta pretendenta pārbaude:
  • Atbalsta pretendenta pieteikums - veidne (obligātais lauks);
  • de minimis veidlapa - tā būs izdruka no EDS sistēmas (nav obligāts lauks, jo numuru var ievadīt atbalsta pretendenta pieteikumā);
  • DNSH veidlapa.
 6. Atbalsta pretendenta izvērtēšana (atbilstība statusam, sodāmība, nodokļu parādi). Par digitalizācijas projekta virzību vai noraidīšanu tiek nosūtīts e-pasts uzņēmuma kontaktpersonai. 
 7. Līguma slēgšana atbalsta pretendentam ar Eiropas Digitālās inovācijas centru.
 8. Ceļa kartes izstrāde 30 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.
 9. Digitālā brieduma testa un digitālās attīstības ceļa kartes iesniegšana ALTUM digitalizācijas projekta atbalsta saņemšanai – 6 mēnešu laikā no ceļa kartes izsniegšanas datuma.
 10. ALTUM izvērtējums atbalsta saņemšanai/ līguma slēgšana par aizdevuma piešķiršanu.
 11. Pēc iesniegšanas ALTUM, gala labuma guvējs var parakstīt līgumu ar potenciālo/-jiem pakalpojuma sniedzējiem/piegādātājiem;
 12. Projekta realizēšanas fāze.
 13. Pēc projekta pabeigšanas atbalsta pretendents atkārtoti pilda digitālā brieduma testu.
 14. Balstoties uz digitālā brieduma testa rezultātiem un digitālās attīstības ceļa kartē noteiktajiem sasniedzamajiem rādītājiem, 30 dienu laikā EDIC eksperts sniedz atzinumu.
 15. Atzinums atbalsta saņemšanai ALTUM jāiesniedz 6 mēnešu laikā.
 16. Gadu pēc projekta beigām atbalsta pretendentam ir jāpilda trešais digitālā brieduma tests.