Process LIAA līdz 5000 EUR (atbalsta pretendents tikai mikro un mazie uzņēmumi):

 1. Atbalsta pretendents izpilda digitālā brieduma testu. 
 2. Atbalsta pretendents izvēlas atbalsta programmu LIAA 5000. 
 3. Standartizēti jautājumi digitālās attīstības ceļa kartes izveidei, uzņēmuma pārstāvis sniedz detalizētu informāciju par plānoto digitalizācijas projektu.
 4. Atbalsta pieteikuma dokumentu iesniegšana/ atbalsta pretendenta pārbaude: 
  • Atbalsta pretendenta pieteikums - veidne (obligātais lauks);
  • de minimis veidlapa - izdruka no EDS sistēmas (nav obligātais lauks, jo numuru var ievadīt atbalsta pretendenta pieteikumā);
  • DNSH veidlapa; 
  • Apliecinājums (tikai publiskām personām).
 5. Atbalsta pretendenta izvērtēšana (atbilstība statusam, sodāmība, nodokļu parādi). Par digitalizācijas projekta virzību vai noraidīšanu tiek nosūtīts e-pasts uzņēmuma kontaktpersonai.
 6. Līguma noslēgšana atbalsta pretendentam ar Eiropas Digitālās inovācijas centru.
 7. Ceļa kartes izstrāde 30 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.
 8. Digitālā brieduma testa un digitālās attīstības ceļa kartes iesniegšana LIAA digitalizācijas projekta atbalsta saņemšanai  - 90 dienu laikā no ceļa kartes izsniegšanas datuma.
 9. LIAA izvērtējums atbalsta saņemšanai/ līguma slēgšana par granta piešķiršanu.
 10. Atbalsta pretendents veic cenu aptaujas procedūru projekta realizācijai. (Var izvēlēties risinājumu no kataloga, ko salīdzina ar vēl diviem citiem līdzīgu tehnisko aprakstu produktiem katalogā).
 11. Projekta ieviešanas fāze.
 12. Pēc projekta pabeigšanas atbalsta pretendents atkārtoti pilda digitālā brieduma testu.
 13. Balstoties uz digitālā brieduma testa rezultātiem un digitālās attīstības ceļa kartē noteiktajiem sasniedzamajiem rādītājiem, 30 dienu laikā EDIC eksperts sniedz atzinumu.
 14. Atzinums atbalsta saņemšanai jāiesniedz LIAA 30 dienu laikā.
 15. Gadu pēc projekta beigām atbalsta pretendentam ir jāpilda trešais digitālā brieduma tests.