Platforma, kurā Jums ir iespēja iepazīties un izvēlēties piemērotāko risinājumu Jūsu biznesa procesu uzlabošanai. 

 

Katalogā tiks piedāvāti risinājumi šādu organizācijas procesu digitalizācijai:

  • Administratīvie procesi – finanses un grāmatvedība, administrācija, dokumentu vadība, projektu vadība, kopdarbība, sistēmu savietojamība.
  • Pārdošanas procesi – klientu piesaiste, darījumu vadības automatizācija, darījumu atsekošana, e-komercija, digitālais mārketings, digitālie risinājumi mazumtirdzniecībai, CRM.
  • Personāla vadības procesi – cilvēku resursu vadība, darba laika uzskaite, darba deleģēšana, personāla iesaiste, novērtēšana un motivācija.
  • Resursu pārvaldības procesi – datu drošība, datu glabāšana, komunikācijas infrastruktūra.
  • Datu pārvaldība – datu drošība un uzglabāšana, komunikācijas infrastruktūra.
  • Transports un loģistika – lietu internets, viedie mobilitātes risinājumi, uztveres sistēmas, satiksmes monitorings.
  • Ražošanas un kvalitātes kontroles procesi – ražošanas un biznesa procesu vadības un automatizācijas, kvalitātes kontroles sistēmas, datu sinhronizācija, datu analītika.
  • Operatīvās vadības procesi – biznesa vadība, biznesa un lielo datu analītika, risinājumi vadības lēmumu pieņemšanai, datu automatizācija, sinhronizācija.
  • Stratēģiskā vadība – digitalizācijas (procesu un produktu) un inovāciju attīstības stratēģija.

 

 

*Tests izstrādāts projekta ”EDIC: atbalsts digitalizācijai un mākslīgā intelekta attīstībai Latvijā/ Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” (EDIHLV) (nr. 2.2.1.1.i.0/23/I/CFLA/001 un nr. 101083983) ietvaros.