Process LIAA līdz 100 000 EUR (atbalsta pretendents-  sīkais (mikro), mazais, vidējais, lielais komersants, biedrība un nodibinājums, kas apvieno vairākus komersantus vai pārstāv to intereses, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija):

 1. Atbalsta pretendents izpilda digitālā brieduma testu.
 2. Standartizēti jautājumi digitālās attīstības ceļa kartes izveidei, uzņēmuma pārstāvis sniedz detalizētu informāciju par plānoto digitalizācijas projektu. 
 3. EDIC var lūgt sagatavot atbalsta pretendentam digitalizācijas prezentāciju un doties eksperta vizītē uz digitalizācijas projekta realizācijas vietu atkarībā no projekta lieluma un mērķa. EDIC eksperts pēc nepieciešamības atbalsta pretendentam sniedz individuālu konsultāciju.
 4. Atbalsta pieteikuma dokumentu iesniegšana/ atbalsta pretendenta pārbaude: 
  • Atbalsta pretendenta pieteikums - veidne (obligātais lauks);
  • de minimis veidlapa - izdruka no EDS sistēmas (nav obligātais lauks, jo numuru var ievadīt atbalsta pretendenta pieteikumā);
  • Biedrības biedru saraksts vai nodibinājuma dibinātāju lēmums; 
  • DNSH veidlapa; 
  • Apliecinājums (tikai publiskām personām).

5. Atbalsta pretendenta izvērtēšana (atbilstība statusam, sodāmība, nodokļu parādi). Par digitalizāciajs projekta virzību vai noraidīšanu tiek nosūtīts e-pasts uzņēmuma kontaktpersonai.

6. Līgums atbalsta pretendentam ar Eiropas Digitālās inovācijas centru.

7. Ceļa kartes izstrāde 30 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

8. Digitālā brieduma testa un digitālās attīstības ceļa kartes iesniegšana LIAA  digitalizācijas projekta atbalsta saņemšanai - 90 laikā no ceļa kartes izsniegšanas datuma.

9. LIAA izvērtējums atbalsta saņemšanai/ līguma slēgšana par granta piešķiršanu.

10. Atbalsta pretendents veic cenu aptauju digitalizācijas projektiem līdz 70 000 EUR, savukārt digitalizācijas projektiem virs 70 000 EUR ir jāveic iepirkuma procedūra atbilstoši MK noteikumu noteiktajā kārtībā. 

11. Projekta ieviešanas fāze.

12. Pēc projekta pabeigšanas atbalsta pretendents atkārtoti pilda digitālā brieduma testu.

13. Balstoties uz digitālā brieduma testa rezultātiem un digitālās attīstības ceļa kartē noteiktajiem sasniedzamajiem rādītājiem, 30 dienu laikā EDIC eksperts sniedz atzinumu.

14. Atzinums atbalsta saņemšanai LIAA jāiesniedz 6 mēnešu laikā.

15. Gadu pēc projekta beigām atbalsta pretendentam ir jāpilda trešais digitālā brieduma tests.