Uzņēmuma biznesa procesu digitalizācijai pieejami 3 atbalsta veidi (2 programmas LIAA un 1 ALTUM). Pirms pieteikuma iesniegšanas LIAA, ir jāveic digitālā brieduma tests un no Eiropas Digitālās inovācijas centra (EDIC) jāsaņem digitālās attīstības ceļa karte. ALTUM atbalsta saņemšanai primāri ir konsultācija ar ALTUM par aizdevuma piešķiršanu, kā arī ar EDIC ekspertu par tehnoloģiju risinājumiem un atbilstību programmas nosacījumiem. 

 

Grantu programma LIAA

  • Atbalsts līdz 5000 eiro mazajiem un mikro uzņēmumiem.
  • Atbalsts līdz 100 000 eiro sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem, lielajiem uzņēmumiem, biedrībām un nodibinājumiem, kas apvieno vairākus uzņēmumus vai pārstāv to intereses, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām.

 

Grantu programmas ietvaros komersanti varēs saņemt atbalstu administratīvo, personāla vadības, pārdošanas, resursu pārvaldības, datu pārvaldības, transporta un loģistikas, ražošanas un kvalitātes kontroles, operatīvās vadības (biznesa vadība, biznesa analītika, lielo datu analītika u.c.), stratēģiskās vadības procesu un citu ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktiem, tehnoloģijām, drošību vai procesiem saistītu uzlabojumu veikšanai.

 

ALTUM aizdevums ar kapitāla atlaidi

Aizdevumu programmā komersanti varēs saņemt finanšu instrumentu komersantu digitālās transformācijas, t.i. digitalizācijas, automatizācijas un robotizācijas, veicināšanai. Atbalsts komersantiem būs pieejams aizdevuma veidā ar iespēju dzēst ALTUM aizdevuma pamatsummu, izpildot digitālās attīstības ceļa kartē izvirzītos nosacījumus.

 

Atbilstoši izvēlētajam atbalsta veidam, pretendenti iesniedz nepieciešamo dokumentāciju un Eiropas Digitālās inovācijas centrs izvērtē atbilstību atbalsta saņemšanai. Atbalstu nesaņem uzņēmēji, kas darbojas neatbalstāmās nozarēs.

 

Ja tev ir jautājumi, sazinies ar sev tuvāko EDIC kontaktpunktu

 

*Tests izstrādāts projekta ”EDIC: atbalsts digitalizācijai un mākslīgā intelekta attīstībai Latvijā/ Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” (EDIHLV) (nr. 2.2.1.1.i.0/23/I/CFLA/001 un nr. 101083983) ietvaros.