Kas ir Eiropas Digitālās inovācijas centrs?

Eiropas Digitālo inovāciju centri ir daļa no Eiropas Savienības programmas “Digitālās Eiropas programma”, kas uzsāks savu darbību 2022. gadā trešajā ceturksnī. Ar to palīdzību plānots veicināt digitālu transformāciju, t.i. digitālo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos, publiskās pārvaldes iestādēs, kā arī, uzlabot iedzīvotāju padziļinātas digitālās prasmes. Tā kā šādi centri darbosies visās ES dalībvalstīs, arī Latvija tiks iekļauta kopējā Eiropas digitālo tehnoloģiju ekosistēmā. Tādā veidā tiks sniegta iespēja pārņemt citu valstu pieredzi un zināšanas, kā arī dalīties ar savām kompetencēm.

 

Kam domāts Digitālā brieduma tests?

Digitālā brieduma tests paredzēts uzņēmējiem, kas ir ieinteresēti saņemt Eiropas Digitālā inovācijas centra (EDIC) atbalstu sava uzņēmuma esošo vai plānoto procesu realizācijai. 

 

Kas ir Digitālo risinājumu katalogs?

Platforma, kurā Jums ir iespēja iepazīties un izvēlēties piemērotāko risinājumu Jūsu biznesa procesu uzlabošanai. 

 

Kāpēc man jāpilda Digitālā brieduma tests?

Digitālā brieduma tiešsaistes tests paredzēts uzņēmējiem, kas ir ieinteresēti saņemt EDIC atbalstu sava uzņēmuma esošo vai plānoto procesu realizācijai.