EDIC digitālā brieduma tiešsaistes tests paredzēts uzņēmējiem, kas ir ieinteresēti saņemt EDIC atbalstu sava uzņēmuma esošo vai plānoto procesu realizācijai.

 

Testa daļas:

  • Pirmais modulis - Klienta profils (klienta dati): Šajā daļā uzņēmums norāda vispārīgu pamatinformāciju, ko pieprasa EDIC politika, piemēram, darbinieku skaitu, dibināšanas gadu, darbības nozari u.tml. Šie dati ir nepieciešami, lai analizētu jūsu uzņēmuma digitālā brieduma līmeni salīdzinājumā ar citiem uzņēmumiem nozarē, attiecīgajā lieluma kategorijā (no sīka uzņēmuma līdz lielam uzņēmumam), reģionā un/vai valstī. Papildus nepieciešams pievienot elektroniski parakstītus dokumentus, kas nepieciešami attiecīgā atbalsta saņemšanai.

 

  • Otrais modulis - Testa pirmā daļa: Šī daļa paredzēta, lai saņemtu LIAA atbalstu līdz 5000 eiro uzņēmuma biznesa procesu digitalizācijai. Šim atbalstam var pieteikties mazie un mikro uzņēmumi. Atbalstu nesaņem uzņēmēji, kas darbojas neatbalstāmās nozarēs.

 

  • Trešais modulis - Testa otrā daļa: Šīs daļas mērķis ir novērtēt jūsu uzņēmuma digitālo briedumu. Sniegtā informācija palīdzēs raksturot jūsu uzņēmuma digitālās pārkārtošanās ceļa sākumpunktu, identificējot jomas, kurās varētu būt nepieciešams EDIC atbalsts. Tā arī palīdzēs novērtēt attiecīgos jūsu uzņēmumam sniegtos EDIC pakalpojumus, kā arī precizēt ES politiku un finansēšanas instrumentus, kas atbalsta EDIC.

 

  • Ceturtais modulis - Projekta pieteikums. 

 

*Tests izstrādāts projekta ”EDIC: atbalsts digitalizācijai un mākslīgā intelekta attīstībai Latvijā/ Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” (EDIHLV) (nr. 2.2.1.1.i.0/23/I/CFLA/001 un nr. 101083983) ietvaros.