EDIC Digitālā brieduma testa privātuma politika

 

1. Ievads

 

Šī privātuma politika attiecas uz EDIC Digitālā brieduma testu www.tests.edic.lv, tostarp datiem, kurus Latvijas IT Klasteris var vākt un apstrādāt gan no Digitālā brieduma testa platformā nereģistrētajiem, gan reģistrētajiem lietotājiem.

 

EDIC Digitālā brieduma tests pieder Latvijas IT Klasterim (datu pārzinis) un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) (datu apstrādātājs) saistībā ar projekta “EDIC: atbalsts digitalizācijai un mākslīgā intelekta attīstībai Latvijā / Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” (Nr. 2.2.1.1.i.0/23/I/CFLA/001 un Nr. 101083983) nosacījumiem. Latvijas IT Klasteris un LIKTA ir apņēmies apstrādāt personas datus atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) (2016/679), Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem piemērojamiem tiesību aktiem.

 

Šajā privātuma politikas dokumentā tiek aprakstīta personas datu aizsardzības kārtība. Izskaidroti datu vākšanas un apstrādes iemesli, veidi, kā dati tiks apkopoti, apstrādāti un nodrošināta to aizsardzība. Tāpat arī sniegta informācija par to, kā personas dati var tikt izmantoti un kādas ir platformā reģistrēto lietotāju tiesības saistībā ar saviem datiem.

 

2. Kāpēc mēs apstrādājam Jūsu datus?

 

Latvijas IT Klasteris apstrādā personas datus, lai īstenotu no projekta “EDIC: atbalsts digitalizācijai un mākslīgā intelekta attīstībai Latvijā / Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” (Nr. 2.2.1.1.i.0/23/I/CFLA/001 un Nr. 101083983) mērķus šādiem nolūkiem:

 • Digitālā brieduma testā reģistrēto lietotāju dalība.
 • Digitālā brieduma tests – kontaktu formas un sīkdatnes.
 • Publiskā darbība un sabiedriskās attiecības.

 

Digitālā brieduma testā iekļauta sekojoši moduļi:

 1. MODULIS 1: Klienta profils (klienta dati)
 2. MODULIS 2: Testa pirmā daļa - digitālā brieduma tests par uzņēmuma iekšējiem procesiem
 3. MODULIS 3: Testa otrā daļa - digitālā brieduma tests fondu finansējuma saņemšanai
 4. MODULIS 4: Projekta pieteikums

Jūs apstiprināt, ka Jūsu uzņēmuma testā sniegtās atbildes mēs varam izmantot,  lai sazinātos ar Jums par digitalizācijas risinājumiem.

Jūs apstiprināt, ka esiet informēts, ka Jums var tikt izsūtīti piedāvājumi uz e - pastu ar mūsu mārketinga materiāliem. 

Iepriekš minēto personas datu apkopošana un apstrāde, izmantojot Digitālā brieduma testu, atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2018/1725 (2018.gada 23.oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un par šādu datu brīvu apriti.

 

3. Kādus datus mēs apkopojam un apstrādājam?

 

3.1. Saistībā ar augstāk minētajiem mērķiem, mēs datus vācam un apstrādājam šādus personas datus (obligāti norādāmie lauki): 

 • Uzņēmuma nosaukums
 • Reģistrācijas numurs
 • Juridiskā adrese 
 • Dibināšanas gads
 • Darbinieku skaits
 • Darbības veids
 • Darbības pamatnozare
 • Darbības papildnozares
 • Valstis, kurā atrodas uzņēmuma struktūrvienības
 • Kontaktpersona (vārds, uzvārds)
 • Amats uzņēmumā
 • E-pasta adrese
 • Tālrunis
 • Un citi norādītie dati, ko persona sniedz brīvprātīgi pēc savas iniciatīvas, piemēram, novērtējot digitālo briedumu un identificējot jomas, kurās varētu būt nepieciešams EDIC atbalsts. 

 

3.2. Digitālā brieduma testā tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu tās darbību un funkcionalitāti, kā arī apkopotu statistiku. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad apmeklējat vietni. Sīkdatnes tiek plaši izmantotas, lai mājas lapas darbotos efektīvāk, kā arī sniegtu informāciju vietnes īpašniekam.

 

Mēs izmantojam tehniskās un analītiskās sīkdatnes:

 

Tehniskās sīkdatnes

Tehniskās sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties. Šīs sīkdatnes nevāc informāciju par Jums, ko varētu izmantot mārketinga nolūkos, un neatceras, kur Jūs esat bijis internetā. Šo sīkdatņu kategoriju nevar atspējot un no tām nevar atteikties. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad sīkdatne ir izpildījusi savu funkciju, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

 

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā tiek lietota tīmekļa vietne, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos apkopotā veidā un palīdz uzlabot vietnes funkcionalitāti un padarīt to ērtāk lietojamu.

 

Latvijas IT Klasteris izmanto juridiskās personas “Google Inc.” izstrādāto programmu “Google Analytics”. Programma izmanto sīkdatnes, dodot iespēju vietnes uzturētājam analizēt, kā vietne tiek izmantota. Plašāk ar “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem variet iepazīties mājas lapā http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Atteikties no “Google Analytics” veiktās informācijas vākšanas iespējams, lejuplādējot un instalējot pārlūkprogrsammas papildrīku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā ne ilgāk kā vienu gadu.

 

Sīkdatņu apstiprināšana un atspējošana

Apmeklējot Digitālā brieduma testu, tiks parādīts paziņojums – sīkdatņu preferences pielāgošanas rīks ar informāciju par to, ka mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes un tiks pieprasīta Jūsu piekrišana noteikta veida sīkdatņu lietošanai. Ja piekrišana netiks dota, jūsu dators vai internetam pieslēgtā ierīce netiks izmantota analītikas vai mārketinga aktivitāšu veikšanai. Instruments tiks reģistrēts, kad būsiet piekritis mūsu sīkdatņu politikai un ik pēc 90 dienām pieprasīs piekrišanu, lai nodrošinātu, ka lietotāji atjaunina piekrišanu. Tehniskās sīkdatnes nevar atspējot, kā arī rīks nevar tikt izmantots, lai bloķētu sīkdatnes trešo pušu vietnēs, kas ir saistītas ar mūsu vietni.

 

Sīkdatņu kontrole un dzēšana

Jūs variet sīkdatnes kontrolēt vai dzēst. Lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Ņemiet vērā, ka tad Jums atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt, iespējams, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē nedarbosies. Plašāk lasiet šeit: https://www.aboutcookies.org/.

 

4. Cik ilgi mēs glabājam jūsu datus?

 

Latvijas IT Klasteris personas datus apstrādā un glabā ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kuriem personas dati tiek apstrādāti.

 

Ja dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, tie tiek apstrādāti, kamēr ir spēkā attiecīgās personas piekrišana, ja vien nepastāv cits datu apstrādes tiesisks pamats. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kuras veikta tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

 

5. Kā mēs aizsargājam jūsu datus?

 

Mēs esam veikuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personas datu drošu apstrādi. Tiek piemērotas atbilstošas drošības politikas un procedūras, lai aizsargātu personīgo informāciju no nesankcionētas piekļuves, neatļautas apstrādes vai izpaušanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas. Jūsu dati tiek glabāti informācijas sistēmās ar ierobežotu piekļuvi. Jūsu personīgā informācija ir pieejama tikai tām personām, kurām tā ir jāzina, turklāt personām, kurām ir pieeja personas datiem, ir jāievēro konfidencialitātes nosacījumi attiecībā uz šādu informāciju. Mēs apmācām darbiniekus, kā nodrošināt personas datu aizsardzību un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem.

 

6. Kam ir piekļuve jūsu datiem un kam tie tiek izpausti?

 

Personas datus apstrādā Latvijas IT Klasteris un LIKTA darbinieki. Mēs nenododam datus trešajām pusēm.

 

Datu saņēmēji var būt Eiropas Komisijai, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA), finanšu institūcijai ALTUM, Ekonomikas ministrijai (EM), Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), lai nodrošinātu Digitālā brieduma testā reģistrēto lietotāju dalību semināros un citos pasākumos, kā arī viedokļu paušanu un sadarbību. Personas dati var tikt nodoti citām organizācijām un iestādēm, tostarp, piemēram, pasākumu organizēšanas un piekļuves nodrošināšanas nolūkā. Saistībā ar platformas lietotāju interesi iesaistīties sabiedrības informēšanas aktivitātēs, kā arī piedalīšanos pasākumos, personas dati var tikt nodoti sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniedzējiem, medijiem un citām organizācijām publicēšanas nolūkā.

 

7. Kādas ir jūsu tiesības un kā jūs varat tās izmantot?

 

Jums ir tiesības zināt par Latvijas IT Klastera veikto Jūsu personas datu apstrādi, kā arī saņemt detalizētu informāciju par datu apstrādi un tās mērķiem.

 

Kā reģistrētam platformas foruma lietotājam Jums ir vairākas tiesības, kas noteiktas Regulā 2018/1725, piemēram:

 • 17. pants – datu subjekta piekļuves tiesības;
 • 18. pants – tiesības veikt labojumus;
 • 19. pants – tiesības “tikt aizmirstam”;
 • 20. pants – tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu;
 • 21. pants – pienākums ziņot par personas datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes
  ierobežošanu;
 • 22. pants – tiesības uz datu pārnesamību;
 • 23. pants – tiesības iebilst;
 • 24. pants – tiesības, kas saistītas ar automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu, tostarp profilēšanu.

 

Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā viegli un ērti atsaukt piekrišanas, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim.

 

7.1. Tiesību īstenošana

 

Jūs variet iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē Latvijas IT Klastera birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • rakstot e-pastu uz itcluster@itbaltic.com, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu.

 

Saņemot Jūsu pieprasījumu par tiesību īstenošanu, Latvijas IT Klasteris izvērtēs pieprasījumu un informēs par pieprasījuma izpildi viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Vajadzības gadījumā, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un par to savlaicīgi paziņojot, šis termiņš var tikt pagarināts vēl uz diviem mēnešiem.

 

Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību vai pretenzijas Datu valsts inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV1011, info@dvi.gov.lv.

 

8. Datu pārzinis un kontaktinformācija

 

Personas datu apstrādes pārzinis ir Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris, vienotais reģistrācijas Nr. 4000812125, juridiskā adrese Skolas iela 11, Centra rajons, Rīga, LV-1010. Ja Jums rodas kādi jautājumi vai komentāri par personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar datu pārzini, rakstot uz e-pastu: itcluster@itbaltic.com.

 

9. Izmaiņas privātuma politikā

 

Latvijas IT Klasteris var veikt izmaiņas šajā privātuma politikā, lai nodrošinātu, ka tā ir aktuāla. Ja tiks veiktas būtiskas izmaiņas, tas Jums tiks paziņots.

 

Šī privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2023. gada 1. jūnijā.