1. Iesniegums EDIC atbalsta saņemšanai* (nepieciešams parakstīt elektroniski)
  2. De minimis atbalsta veidlapa 
  3. Biedrības biedru saraksts vai nodibinājuma dibinātāju lēmums (tikai biedrībām un nodibinājumiem pašiem savā formā)
  4. DNSH jeb nenodarīt būtisku kaitējumu veidlapa
  5. Apliecinājums (tikai publiskai personai) 

*Obligāti iesniedzamais dokuments.